.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

اول از همه توسط تیم فنی ما باید از فضای شما بازدید انجام دهد و اندازه‌گیری‌ها برای انجام پروژه صورت گیرد. در نتیجه اندازه‌گیری‌های انجام شده، برای سازه‌ی مناسب با فضا و خواسته شما، برنامه ریزی می‌شود. تولید پس از مذاکره در مورد قیمت گذاری آغاز می‌شود.

4.0/5 (3 رای)
ایده‌آل‌ترین سیستم سایبانبا لوازم اختیاری سایبان ها آشنا هستید ؟ضمانت محصولات شامل چه مواردی می‌شود ؟آیا سایبان های موتوری باران و سرما می‌خورند ؟