.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

چتری قطر 2.50 × 2.50

شاید مدل چتر مانند سایبان‌ها را بیشتر در کنار سواحل و استخرها دیده باشیم، اما نکته اصلی در این جاست که شما محدودیتی برای استفاده از آن‌ها ندارید. مسلما هرچقدر که چتر بزرگ‌تر باشد سایه اندازی بیشتری نیز خواهد داشت. انتخاب رنگ این سایبان کمک زیادی به طراحی محوطه حیاط شما می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایبان های چتری  2.50 × 2.50
سایبان چتری  2.50 × 2.50
چتری قطر 2.50 × 2.50
سایبان چتری قطر 2.50 × 2.50
سایبان های چتری قطر 2.50 × 2.50