فضای مورد نیاز سایبان‌های گروه ساوا در هنگام جمع یا بسته بودن سایبان بسیار کم می‌باشد. این نکته در زیبایی فضای نصب شده سایبان بسیار حائز اهمیت است.

نرم افزار APP موبایل ما را دانلود کنید

sib
bazar