.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

فضای مورد نیاز سایبان‌های گروه ساوا در هنگام جمع یا بسته بودن سایبان بسیار کم می‌باشد. این نکته در زیبایی فضای نصب شده سایبان بسیار حائز اهمیت است.

فضای سایبان
فضای سایبان
فضای مورد نیاز سایبان
فضای مورد نیاز سایبان
4.7/5 (3 رای)