.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.
مشخصات مشتری
سایبان زنجیری SAVA
عملکرد
 برقی دستی
سایبان سیمی اورجینال
عملکرد
 برقی دستی
سایبان زنجیری فول کاور
عملکرد
 برقی دستی
verification