.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

سایبان پلی کربنات پنجرهباران‌گیر و سایبان پنجره جهت نصب در بالای پنجره و تأسیسات می‌باشد که در براکت و رنگ ورق پلی کربنات تنوع دارد. بارانگیرهای پلی‌کربنات به دلیل دارا بودن مقاومت ضربه‌ای بالا از دوام و بقای طولانی برخوردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایبان پلی کربنات برای پنجره
سایبان پلی کربنات پنجره ای
سایبان پلی کربنات پنجره