.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

سایبان پلی کربنات درب

باران‌گیر و سایبان درب جهت نصب در بالای پنجره ، درب‌های ورودی و تأسیسات می‌باشد که در براکت و رنگ ورق پلی کربنات تنوع دارد. بارانگیرهای پلی‌کربنات به دلیل دارا بودن مقاومت ضربه‌ای بالا از دوام و بقای طولانی برخوردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایبان پلی کربنات درب
سایبان های پلی کربنات درب
سایبان پلی کربنات برای درب