* .: سـاوا تـولیـد کنـنـده انـواع سـایـبـان هـای پـارچـه ای :. *

سایبان دو طرفهاگر می‌خواهید فضای بیشتری را با سایبان پوشش دهید، ساوا این امکان را با نصب پشت به پشت دو عدد سایبان بر روی یک سازه برای شما به وجود آورده است. این شیوه نصب برای پوشش دهی فضاهای بزرگ و مکان‌هایی که دیوار و یا ستونی برای نصب سایبان ندارند بهترین راهکار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایبانهای  دو طرفه
سایبان دو طرفه
سایبان های دو طرفه
سایبان دو طرفه
3.0/5 (3 رای)