اگر می‌خواهید فضای بیشتری را با سایبان پوشش دهید، ساوا این امکان را با نصب پشت به پشت دو عدد سایبان بر روی یک سازه برای شما به وجود آورده است. این شیوه نصب برای پوشش دهی فضاهای بزرگ و مکان‌هایی که دیوار و یا ستونی برای نصب سایبان ندارند بهترین راهکار است.

نرم افزار APP موبایل ما را دانلود کنید

sib
bazar