.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

سایبان برقی مغازه

سایبان به عنوان یک پوشش ثانویه در بیرون از محیط قابل اجراست. سایبان برقی مغازه در سایزها و اسکلت‌های مختلف به بازار عرضه می‌شود که نوع اسکلت، بازوها، جنس پارچه سایبان مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت سایبان می‌باشند. سایبان برقی به دلیل استفاده از موتور در ساخت آن از لحاظ قیمتی به نسبت سایبان دستی، بالاتر می‌باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایبان مغازه12
سایبان مغازه11
سایبان مغازه10
سایبان مغازه9
سایبان مغازه8
سایبان مغازه7
سایبان مغازه6
سایبان مغازه5
سایبان مغازه4
سایبان مغازه3
سایبان مغازه2
سایبان برقی مغازه
سایبان برقی مغازه ای
سایبان مغازه