.: ساوا تولید کننده انواع سازه های پارچه ای :.

سایبان برقی فروشگاه

سایبان مغازه از عوامل موثر در دکوراسیون خارجی مغازه به شمار می‌رود. ما در این جا به اختصار در مورد آن توضیح می‌دهیم:

نقش زیادی در خنکی هوای مغازه داشته به همین دلیل از فساد مواد در آنجا جلوگیری می‌کند. در تابستان برای جلوگیری از تابش آفتاب و در زمستان برای جلوگیری از ورود باران و برف به داخل مغازه نصب می‌شود.

هنگامی که مغازه ‌ای سایبان ندارد دمای آن بالا بوده و تحمل این دما امکان پذیر نخواهد بود و باید برای آن اقدام به ساخت سایبان مغازه کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایبان برقی برای فروشگاه
سایبان فروشگاه
سایبان برقی فروشگاه