* .: سـاوا تـولیـد کنـنـده انـواع سـایـبـان هـای پـارچـه ای :. *

ساخت و زمان مونتاژ سایبان باتوجه به تعداد و اندازه آن بین 2 الی 3 روز کاری متغیر است. ضمن این‌که تولید و ساخت براساس نوع سایبان انتخابی متغیر می‌باشد. هماهنگی‌های نصب قبل از حضور تیم فنی در محل، انجام خواهد شد و با توجه به تعداد و مدل سایبان مورد نیاز شما، نصب خواهد شد.

3.7/5 (3 رای)
نمونه های تولید سایبان خانگی و سایبان منزلسایبان های تجاری و خانگی که به دیوار نصب می شوندایده‌آل‌ترین سیستم سایبانبا لوازم اختیاری سایبان ها آشنا هستید ؟